Европейски проекти

 

Всеки бизнес може да бъде инжектиран с необходимите му средства по Европейски проекти. Не пропускайте тази възможност. Всяка добра идея, предсавена по подходящ начин, може да направи бизнеса Ви по-голям. Очакват се и проекти за новорегистрирани дружества.
Нашият екип от специалисти по Европроекти - консултанти, счетоводители, юристи и маркетолози ще придадат на Вашите идеи подходяща форма в проектно предложение, за да станат идеите Ви реалност. 

Разработка и управление на европроект

Как-BG.com предоставя следните услуги, които включват всички етапи, съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната от Вас финансираща програма:

1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. Прави се първоначална прогноза за възможния брой точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи - Предпроектни проучвания, Бизнес планове, Бюджети, Апликационни формуляри и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. Проктната идея се развива подробно в посочените документи, като се обосновава нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.

3. Подготвяне и окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.

4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта, в това число: подготовка на запитвания към потенциалните оференти; определяне на критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др..

6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.

7. Съдействие по реализацията на проекта - осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи - фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Коректно отчетените проекти водят до успешно безвъзмездно финансиране.

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента.
Изпратете запитване за базова оферта, като накратко опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате. Свържете се с нас от контактната форма за Европроекти

Вижте информация за някои от ЕВРОПРОЕКТИТЕ

Регистрирай се

Искате да получавате информация от kak-bg.com!

Facebook профил

Маркетинг за бизнеса

За да бъде бизнеса Ви още по-видим! Виртуалното пространство дава мощни средства за постигане на висока популярност на Вашите стоки или услуги. А нашите екипи ще Ви помогнат да се възползвате от тези средства, за да стане Вашият бизнес още по-видим и откриваем и да увеличите в пъти броя на Вашите клиенти. Вижте как на Реклама за бизнеса  Свържете се с нашите консултанти на тел. 0887 239 186

Счетоводни услуги

Всеки бизнес се нуждае от счетоводно обслужване и ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за да бъде още по-успешен! Нашият екип ще Ви даде изненадващо успешни решения за Вашия успех. Бъдете с репутация пред финансовите институции! Обадете се на тел. 087 780 0987

Правни услуги

Имате нужда от съвет или защита като физическо или юридическо лице? Нашият екип ще Ви помогне! Обадете се за кратка телефонна консултация на тел. 087 780 0987