Правни услуги за физически лица

 

ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ГРАЖДАНИ

Възползвайте се от възможността за „външен“ адвокат на абонамент, който да е на Ваше разположение при всяка необходимост.

Ние се ангажираме да сме Ви полезни в следните, неизчерпателно изброени, възможности:

  • Консултации по вещноправни въпроси, свързани с придобиване на всякакъв вид имущество, както и преглед, изготвяне и снабдяване на/с документите, необходими за успешното приключване на сделката;
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори и нотариални актове;
  • Правна помощ, съвети и съдействие при осъществяване на необходимите процедури преди и след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията, съда и други държавни и общински органи;
  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции, вкл. и изпълнителни производства/спорове за собственост, делбени дела, оспорване на завещание и дарение, завеждане на иск за граждански ищец и др; правно съдействие на страната на кредитора; защита на длъжника при дела, образувани от банки, небанкови кредитни компании,  Топлофикация, В и К, Електроснабдяване и др.;
  • Правни консултации във връзка със сключване на договори по Закон за задълженията и договорите: изясняване на правните последици от сключването им и на правата и задълженията по тях; изготвяне на договори, след отчитане на изискванията Ви;
  • Комплексни правни услуги в областта на семейното право – консултации и съдебно предстaвителство при разводи; Консултации и съдебно предстaвителство при дела за издръжки; консултации относно процедурата за осиновяване и съдействие при осъществяване на процедурата и др.
  • Консултации и процесуално представителство при обжалване на всички видове административни актове, както пред органа, издал акта, така и пред съд, обжалване на наказателни постановления, водене на дела за обезщетение за вреди, причинени от държавата и общините;
  • Защита пред съда срещу обвинение във всякакви престъпления на всички фази на досъдебното и съдебното производство, промяна на мерките за неотклонение;
  • Съдействие на пострадали от престъпления лица при предявяване на граждански искове за парични обезщетения  в наказателния процес;
  • Защита по дела за екстрадиция на български граждани.

Обадете се на тел.: 087 780 0987, за да обсъдим всички Ваши възникнали въпроси.

 

 

Регистрирай се

Искате да получавате информация от kak-bg.com!

Facebook профил

Маркетинг за бизнеса

За да бъде бизнеса Ви още по-видим! Виртуалното пространство дава мощни средства за постигане на висока популярност на Вашите стоки или услуги. А нашите екипи ще Ви помогнат да се възползвате от тези средства, за да стане Вашият бизнес още по-видим и откриваем и да увеличите в пъти броя на Вашите клиенти. Вижте как на Реклама за бизнеса  Свържете се с нашите консултанти на тел. 0887 239 186

Счетоводни услуги

Всеки бизнес се нуждае от счетоводно обслужване и ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за да бъде още по-успешен! Нашият екип ще Ви даде изненадващо успешни решения за Вашия успех. Бъдете с репутация пред финансовите институции! Обадете се на тел. 087 780 0987

Правни услуги

Имате нужда от съвет или защита като физическо или юридическо лице? Нашият екип ще Ви помогне! Обадете се за кратка телефонна консултация на тел. 087 780 0987