Регистрация на фирми и ЮЛНЦ

 

Възползвайте се от възможността да регистрирате:
- Вашето ново търговско дружество според разпоредбите на Търговския закон;
- Вашето Сдружение или Фондация според разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- Гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите.

Ако изрично не пожелаете, регистрацията ще бъде извършена без да е необходима лична среща между Вас и представител на нашето дружество.

В минимални срокове възложената работа ще бъде изпълнена, без да загубите и час от Вашето време, на конкурентни цени, които ще бъдат впечатляващи, ако се възползвате от нашите пакетни предложения за последващи счетоводни и/или правни услуги.

 

Тарифа за консултация, учредяване и регистриране в Агенция по вписвания/Търговски регистър или Регистър по Булстат или в подведомствения съд, според вида на регистрирания правен субект:

 Вид на регистрирания правен субект Цена консултация, учредяване и регистрация Други такси /банкови, нотариални/ Такса вписване към Агенция по вписвания/Търговски регистър/Съд

едноличен търговец

90  30  30
събирателно дружество 100  30 100
командитно дружество 100  30 100
командитно дружество с акции
100 30 360
дружество с ограничена отговорност -ООД и ЕООД 90  30  110
акционерно дружество 100  30  360
кооперативно сдружение 100  30  без такса
жилищностроителна кооперация 100  30 без такса
фондации и сдружения с нестопанска цел 90  95  85

ВАЖНО!
50% отстъпка - от посочените официални Такси за  вписване към Агенция по вписвания/Търговски регистър, ако позвате впоследствие наши счетоводни услуги. От тази отстъпка НЕ могат да се възползват ЮЛНЦ.
Цените са в BGN и са крайни.


 

За новообразувани дружества - ЛОГО и ПЕЧАТ

Всяко новосформирано дружество се нуждае от фирмена идентификация /лого, печат / и реклама. Това е Вашето лице пред света.

Ние ще проектираме за Вас впечатляващо ЛОГО  и печат със запомнящ се дизайн, съобразени с Вашите изисквания. 

Проктиране на ЛОГО - цена 280 лв.

Проектиране на печат -  цена 30 лв.

Ако се интересувате от реклама, посетете Реклама за Вашия бизнес

 

Вижте информация за безвъзмездно финансиране на бизнеса, включително и за новостартиращи фирми.

 

 

 

 

 

 

 

Регистрирай се

Искате да получавате информация от kak-bg.com!

Facebook профил

Маркетинг за бизнеса

За да бъде бизнеса Ви още по-видим! Виртуалното пространство дава мощни средства за постигане на висока популярност на Вашите стоки или услуги. А нашите екипи ще Ви помогнат да се възползвате от тези средства, за да стане Вашият бизнес още по-видим и откриваем и да увеличите в пъти броя на Вашите клиенти. Вижте как на Реклама за бизнеса  Свържете се с нашите консултанти на тел. 0887 239 186

Счетоводни услуги

Всеки бизнес се нуждае от счетоводно обслужване и ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за да бъде още по-успешен! Нашият екип ще Ви даде изненадващо успешни решения за Вашия успех. Бъдете с репутация пред финансовите институции! Обадете се на тел. 087 780 0987

Правни услуги

Имате нужда от съвет или защита като физическо или юридическо лице? Нашият екип ще Ви помогне! Обадете се за кратка телефонна консултация на тел. 087 780 0987